05-332 Julianów 14, gmina Siennica, powiat Mińsk Mazowiecki
 
Zagroda edukacyjna booking.com Hity Turystyki Wiejskiej
NINIEJSZE PROGRAMY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ. 

Zachęcamy też do zapoznania się z ofertami dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjów, które możemy zrealizować z uczestnikami w każdym wieku.
"Ludowe instrumenty muzyczne"

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z muzyką Mazowsza, jego kulturą i tradycją a także poznanie różnorodnych ludowych instrumentów muzycznych z różnych stron Polski i świata. Chcemy by uczniowie zainteresowali się muzyką folk i samodzielnie pogłębiali o niej wiedzy. Uczestniczy spędzają czas w wiejskim klimacie, zajęcia odbywają się m.in. w Stodole Babci Julci stanowiącej mini-skansen.

"Savoir - vivre w prkatyce"

Program obejmuje zajęcia teoretyczne i działania praktyczne. Ich celem jest zdobywanie nowych umiejętności, ćwiczenie właściwych postaw i zachowań, panowania nad emocjami.

czytaj więcej...
"Jak przygotować imprezę plenerową?"

Program oparty jest na połączeniu zajęć teoretycznych i działań praktycznych w atmosferze sielskości wsi z naturalnym urokiem przyrody lasów i łąk, które gwarantuje nasza Biesiadna Polana. 
Celem warsztatów jest nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, kształtowanie kreatywności w działaniu indywidualnym i zespołowym. Ćwiczenia zachęcają do indywidualnego zaangażowania w podejmowane zadania oraz prospołeczne postawy w pracy zespołowej. Młodzież podzielona na mniejsze grupy realizuje różnorodne zadania nawzajem uzupełniające się w końcowy efekt to wynik połączenie wszystkich wykonanych prac.

czytaj więcej...
"Warsztaty śmiechu"

Warsztaty śmiechu są narzędziem budowania kultury radości i porozumienia, integrowania środowiska szkolnego, łączącym we wspólnym śmiechu i zabawie uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

rok kolberga