05-332 Julianów 14, gmina Siennica, powiat Mińsk Mazowiecki
 
Zagroda edukacyjna booking.com Hity Turystyki Wiejskiej

Mazowieckie Sioło "Julianówka" ściśle współpracuje z Fundacją Równi Wśród Równych.

Z każdego projektu zorganizowanego przez „Julianówkę” zostanie przekazana cegiełka na rzecz podopiecznych Fundacji Równi Wśród Równych.

Celem działania Fundacji jest wszelka pomoc świadczona na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych, osób wykluczonych społecznie oraz osób po 45 roku życia, a w szczególności:  • integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
  • edukacja społeczna oparta na zasadach integracji,
  • promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
  • rozwój budownictwa dostępnego dla osób niepełnosprawnych,
  • pomoc materialna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
  • wspieranie dostępu do kultury osób niepełnosprawnych,
  • edukacja, trening i rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
  • opracowywanie, tworzenie i wdrażanie nowych technologii przeznaczonych dla spełniania celów określonych powyżej.

 


WARSZTATY I SZKOLENIA z zakresu:


- Komunikacji interpersonalnej


- Asertywności


- Rozpoznawania emocji


- Radzenia sobie ze stresem


- Doskonalenia relacji z dziećmi


 


DZIĘKI NIM, DOWIESZ SIĘ JAK:


- opanować emocje i działać konstruktywnie


- rozpoznawać emocje i radzić sobie z nimi


- pomóc dzieciom lepiej radzić sobie w szkole


- opowiadać, wyjaśniać, upominać – sztuka rozmawiania z dziećmi


- przestać być szakalem, a zostać żyrafą –sztuka rozmawiania ze sobą


 


Zapraszamy na szkolenia otwarte i zamknięte. Najbliższe terminy szkoleń otwartych to 25 kwietnia oraz 15 maja br. Terminy szkoleń zamkniętych - dla grup zorganizowanych - każdorazowo do ustalenia.


Całkowity dochód zostanie przeznaczony na wsparcie podopiecznych Fundacji.


 


W celu uzyskania szczegółowych informacji i/lub zarezerwowania miejsc/a, prosimy o kontakt:


 


tel.kom. 501-226-719


tel./fax (22) 828-22-19


e-mail: fundacja@rwr.org.pl


 

rok kolberga