05-332 Julianów 14, gmina Siennica, powiat Mińsk Mazowiecki
 
Zagroda edukacyjna booking.com Hity Turystyki Wiejskiej
NINIEJSZE PROGRAMY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ. 

Zachęcamy też do zapoznania się z ofertami dla gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, które możemy zrealizować z młodszymi dziećmi.
„ Julianowskie harce”

Celem warsztatów jest odkrywanie tajemnic świata wsi mazowieckiej, wiejskiej zagrody, poznanie prac polowych, ginących rzemiosł i wiejskiej twórczości ludowej. Ponadto kształtowanie postawy, zachęcanie do samodzielnej obserwacji i poszukiwań oraz własnoręczne wykonywanie prac plecionkarskich pod kierunkiem twórczyni. Dzieci poznają zagadnienia związane z sianem na mini ścieżce edukacyjnej - co to jest, jakie jest główne jego wykorzystanie: uczestniczą w zabawie w sianokosy - rozrzucanie i grabienie siana, oglądają wyplatanki z siana - prace lokalnej twórczyni ludowej.

czytaj więcej...
„ Mazowieckie wyplatanki ”

Celem warsztatów jest odkrywanie tajemnic świata wsi mazowieckiej, poznanie zagadnień związanych z sianem na mini ścieżce edukacyjnej, zabawa w sianokosy - rozrzucanie i grabienie siana, obejrzenie wyplatanek z siana - prac lokalnej twórczyni ludowej, kształtowanie kreatywnej postawy, zachęcanie do samodzielnej obserwacji i poszukiwań oraz własnoręczne wykonanie oprac plecionkarskich pod kierunkiem twórczyni. 
Chcemy by dzieci zainteresowały się własnym regionem, samodzielnie pogłębiały o nim wiedzę, nabyły nowe umiejętności w obszarze rzadko dostępnego rzemiosła.

czytaj więcej...
„ Od mleczka do serka i masełka”

Celem warsztatów jest poznanie regionalnych zwyczajów i wiejskich prac domowych; kształtowanie kreatywnej postawy, zachęcanie do obserwacji i poszukiwań oraz własnoręczne wykonanie prac – zdobycie nowych umiejętności. Uczestnicy obserwować będa proces tradycyjnego, domowego wyrobu masła i sera oraz współuczestniczyć w ich wykonaniu.

czytaj więcej...
" Jak nasze babcie na tarze prały"

Celem warsztatów jest poznanie regionalnych zwyczajów, wiejskich zajęć domowych w dawnych gospodarstwach, sprzętu wykorzystywanego w pracy, kształtowanie kreatywnej postawy, zachęcanie do obserwacji i poszukiwań. Uczestnicy zapoznają się z balią, tarą, procesem prania od zamoczenia do suszenia, samodzielnie upiorą ściereczki.

"Jak glinka zmienia się w naczynka"

Celem warsztatów jest odkrywanie tajemnic świata wsi mazowieckiej, wiejskiej zagrody, ginących rzemiosł i wiejskiej twórczości ludowej, kształtowanie kreatywnej postawy, zachęcanie do samodzielnych obserwacji i poszukiwań oraz własnoręczne wykonanie prac z gliny pod kierunkiem twórcy ludowego. 
Chcemy by dzieci zainteresowały się własnym regionem, samodzielnie pogłębiały o nim wiedzę, nabyły nowe umiejętności w obszarze rzadko dostępnego rzemiosła.

"Na ludowa nutę - śladami Oskara Kolberga"

Celem zajęć jest przybliżenie historii Mazowsza, jego kultury i tradycji a także poznanie postaci Oskara Kolberga i jego działalności. Chcemy by uczniowie zainteresowali się własnych regionem i samodzielnie pogłębiali o nim wiedzę. Uczestnicy spędzają czas w wiejskim klimacie, zajęcia odbywają się m.in. w Stodole babci Julci stanowiącej mini-skansen. 

"Ludowe instrumenty muzyczne"

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z muzyką Mazowsza, jego kulturą i tradycją a także poznanie różnorodnych ludowych instrumentów muzycznych z różnych stron Polski i świata. Chcemy by uczniowie zainteresowali się muzyką folk i samodzielnie pogłębiali o niej wiedzy. Uczestniczy spędzają czas w wiejskim klimacie, zajęcia odbywają się m.in. w Stodole Babci Julci stanowiącej mini-skansen.

"Wio koniku!"

Celem warsztatów jest poznanie regionalnych zwyczajów, klimatu dawnych gospodarstw wiejskich, prac w gospodarstwie, zachęcanie do obserwacji i poszukiwań. Uczestnicy obserwować będą konie, będą mogli wziąć udział w przejażdżkach wozem konnym po leśnej okolicy wokół Julianówki. Najmłodsi brać udział w przejażdżce na kucyku.

"Wizyty w Mini-Zoo"

Celem warsztatów jest poznanie klimatu wiejskich zagród, prac w gospodarstwie, zachęcanie do obserwacji i poszukiwań. Uczestnicy obserwować będą zwierzęta: kucyki, króliki, kozy. Będą mogli wejść do stajni, koźlarni i wybiegu dla kóz, być w bezpośredniej bliskości klatek dla królików - pod opieką animatora Julianówki. Oprócz obserwacji zwierząt - chętni będą mogli zbliżyć się do nich, pogłaskać, również karmić.

rok kolberga