05-332 Julianów 14, gmina Siennica, powiat Mińsk Mazowiecki
 
Zagroda edukacyjna booking.com Hity Turystyki Wiejskiej

 Mazowieckie Sioło Julianówka jest członkiem nowo powstałej  Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej, której prezesem została Pani Mariola Kowalska.
     LOT Ziemi Mińskiej jest organizacją współpracującą z samorządami terytorialnymi 
i lokalną branżą turystyczną w zakresie promocji turystycznej obszaru na którym działa,
a w szczególności kreowania lokalnych produktów turystycznych.
    Głównych celem Organizacji jest promocja Wschodniego Mazowsza zmiana jego postrzegania jako regionu nieatrakcyjnego turystycznie - wypromowanie lokalnych "perełek" działających na terenie powiatu mińskiego. 

 Serdecznie zapraszamy na stronę internetową  LOT Ziemi Mińskiej:


rok kolberga